Την ανακοίνωση που αφορά στην καθυστέρηση της καταχώρισης των βασικών στοιχείων των παραστατικών , μπορείτε να τη βρείτε εδώ