Την ανακοίνωση που αφορά την υποχρέωση υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους ωφελούμενους στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να επωφεληθούν της δωρεάν παροχής συμβουλευτικής ενημέρωσης/υποστήριξης μπορείτε να τη βρείτε εδώ