Νέα – Ανακοινώσεις

/Νέα – Ανακοινώσεις/

Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία του ωφελούμενου στο κατάστημα του Παρόχου/Προμηθευτή

Την ανακοίνωση που αφορά στην υποχρεωτική παρουσία του ωφελούμενου στο κατάστημα του Παρόχου/Προμηθευτή […]

June 23rd, 2015|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγή διεύθυνσης αποστολής των φυσικών φακέλων με τα τιμολόγια

Την ανακοίνωση που αφορά στην αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής των φυσικών φακέλων με τα τιμολόγια […]

June 19th, 2015|Ανακοινώσεις|

Νέα ανακοίνωση για Παρόχους/Προμηθευτές

22/05/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 20/05/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ […]

May 22nd, 2015|Ανακοινώσεις|

Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης 22/04/2015

Την Τετάρτη, 22 Απριλίου, μεταξύ των ωρών 15:00 – 17:00, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις […]

April 21st, 2015|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση για παραγγελίες που δεν συμπεριλαμβάνουν προσφορά Υποστήριξης/Ενημέρωσης

Την ανακοίνωση που αφορά την υποχρέωση υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους ωφελούμενους στην περίπτωση που δεν επιθυμούν […]

February 10th, 2015|Ανακοινώσεις|

Προδιαγραφές Διασύνδεσης ΠΣ Παρόχων/Προμηθευτών με ΠΣ Δράσης

Τις προδιαγραφές διασύνδεσης (Web Services) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Παρόχων/Προμηθευτών με το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης “Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρεις Αμιγούς Σύγκλισης” […]

January 24th, 2015|Ανακοινώσεις|

Πρόσκληση ΤΕΕ

Δημοσιεύτηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η Πρόσκληση για τη Δράση “Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης […]

January 5th, 2015|Ανακοινώσεις|

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως […]

December 15th, 2014|Ανακοινώσεις|