Ανακοινώσεις

/Ανακοινώσεις

Ανάρτηση εν ισχύ φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Την ανακοίνωση που αφορά στην ανάρτηση εν ισχύ φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας […]

December 9th, 2015|Ανακοινώσεις|

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης τιμολογίων όλων των κατηγοριών

Την ανακοίνωση που αφορά στην καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των ηλεκτρονικών στοιχείων των παραστατικών όλων των […]

December 3rd, 2015|Ανακοινώσεις|

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης τηλεπικοινωνιακών τιμολογίων

Την ανακοίνωση που αφορά στην καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης τηλεπικοινωνιακών τιμολογίων, μπορείτε […]

December 1st, 2015|Ανακοινώσεις|

Απαιτούμενα δικαιολογητικά μη ολοκλήρωσης παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης

Την ανακοίνωση που αφορά στα δικαιολογητικά μη ολοκλήρωσης παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης καθώς και […]

November 11th, 2015|Ανακοινώσεις|

Νέα Ανακοίνωση για Συμβούλους Υποστήριξης/Ενημέρωσης

25/10/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 3/6/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ […]

October 25th, 2015|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση σχετικά με την προθεσμία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου

Την ανακοίνωση που αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου και συγκεκριμένα […]

October 13th, 2015|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση σχετικά με την καθυστέρηση καταχώρισης των βασικών στοιχείων των παραστατικών

Την ανακοίνωση που αφορά στην καθυστέρηση της καταχώρισης των βασικών στοιχείων των παραστατικών , […]

October 8th, 2015|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση σχετικά με αδυναμία παραλαβής φυσικών φακέλων στις 15/07/2015

Την ανακοίνωση που αφορά στην αδυναμία παραλαβής φυσικών φακέλων στις 15/07/2015, λόγω προγραμματισμένης απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., […]

July 14th, 2015|Ανακοινώσεις|

Ανακοίνωση σχετικά με συχνά λάθη/παραλείψεις δικαιολογητικών πληρωμής Παρόχων/Προμηθευτών

Την ανακοίνωση που αφορά στα συνηθέστερα λάθη/παραλείψεις των δικαιολογητικών πληρωμής των Παρόχων/Προμηθευτών […]

June 26th, 2015|Ανακοινώσεις|

Νέα Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου υποβληθέντων προσφορών

25/06/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών […]

June 25th, 2015|Ανακοινώσεις|