25/10/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 3/6/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

Παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις:

22/5/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 20/5/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

22/05/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης της δράσης μπορείτε να την βρείτε εδώ

8/5/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 5/5/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

23/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 17/4/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

15/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 10/4/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

8/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 3/4/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

1/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 27/3/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

30/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης της δράσης μπορείτε να την βρείτε εδώ

26/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 20/3/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

18/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 13/3/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

12/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης της δράσης μπορείτε να την βρείτε εδώ

6/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης της δράσης μπορείτε να την βρείτε εδώ

5/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 27/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

26/02/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης της δράσης μπορείτε να την βρείτε εδώ

25/02/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 20/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

18/02/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης της δράσης μπορείτε να την βρείτε εδώ

18/02/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 16/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

11/02/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης οι οποίοι μέχρι τις 10/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

28/01/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης στον Κατάλογο Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης της δράσης για την Α’ Φάση μπορείτε να την βρείτε εδώ