Την ανακοίνωση που αφορά στην καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης τηλεπικοινωνιακών τιμολογίων, μπορείτε να τη βρείτε εδώ