25/06/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

Παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις:

18/06/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

28/05/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

22/05/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

08/05/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

24/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

8/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

30/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

20/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

12/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

6/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

26/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

18/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να την βρείτε εδώ

3/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών για την Α’ Φάση μπορείτε να την βρείτε εδώ