Την ανακοίνωση που αφορά στα συνηθέστερα λάθη/παραλείψεις των δικαιολογητικών πληρωμής των Παρόχων/Προμηθευτών μπορείτε να τη βρείτε εδώ