22/05/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 20/05/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

Παλαιότερες σχετικές ανακοινώσεις:

8/5/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 5/5/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

8/5/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 23/4/2015 έως 30/4/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

23/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 17/4/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

23/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 15/4/2015 έως 23/4/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ

15/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 10/4/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

15/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 8/4/2015 έως 14/4/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ

8/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 3/4/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

8/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 1/4/2015 έως 7/4/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ

1/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 27/03/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

1/4/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 26/3/2015 έως 31/3/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

26/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 20/03/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

26/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 19/3/2015 έως 25/3/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

18/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 13/03/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

18/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 12/3/2015 έως 18/3/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

12/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 06/03/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

12/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 05/3/2015 έως 11/3/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

5/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 27/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

5/3/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 25/2/2015 έως 4/3/2015 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

25/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 20/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

25/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν στην περίοδο 18/2/2015 έως 24/2/2015 μπορείτε να βρείτε εδώ.

18/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μετά την 6η Φεβρουαρίου 2015 μπορείτε να βρείτε εδώ.

18/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 16/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ
11/2/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 10/02/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

3/2/2015:  Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του ελέγχου των παραστατικών Φακέλων Παρόχων/Προμηθευτών οι οποίοι μέχρι τις 31/1/2015 είχαν προσκομίσει στο ΤΕΕ φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την βρείτε εδώ

28/1/2015: Την ανακοίνωση των εγκεκριμένων, έπειτα από ένσταση, Αιτήσεων Συμμετοχής των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης για την Α’ Φάση μπορείτε να τη βρείτε εδώ

20/1/2015: Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Εμπορικών επιχειρήσεων πώλησης υπολογιστικού εξοπλισμού με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και των Franchisee Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης για την Α’ Φάση μπορείτε να την βρείτε εδώ

14/1/2015:  Την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης για την Α’ Φάση μπορείτε να την βρείτε εδώ