Την ανακοίνωση που αφορά στην αδυναμία παραλαβής φυσικών φακέλων στις 15/07/2015, λόγω προγραμματισμένης απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μπορείτε να τη βρείτε εδώ