Την ανακοίνωση που αφορά στην αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής των φυσικών φακέλων με τα τιμολόγια μπορείτε να τη βρείτε εδώ