Τις προδιαγραφές διασύνδεσης (Web Services) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Παρόχων/Προμηθευτών με το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης “Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρεις Αμιγούς Σύγκλισης” μπορείτε να τις βρείτε εδώ (v1.2 – 12/02/2015)

Προηγούμενες εκδόσεις προδιαγραφών:

v1.1 – 24/01/2015
v1.0 – 23/01/2015