Την ανακοίνωση που αφορά στην υποχρεωτική παρουσία του ωφελούμενου στο κατάστημα του Παρόχου/Προμηθευτή μπορείτε να τη βρείτε εδώ