Την ανακοίνωση που αφορά στην ανάρτηση εν ισχύ φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μπορείτε να τη βρείτε εδώ