Την ανακοίνωση που αφορά στην καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των ηλεκτρονικών στοιχείων των παραστατικών όλων των υπηρεσιών (τιμολόγια εξοπλισμού, τηλεπικοινωνίας και συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης), μπορείτε να τη βρείτε εδώ