Οι παρεχόμενες προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές:

Α. Ευρυζωνική Διαδικτυακή Σύνδεση

1. Πακέτο Mobile Broadband

• Δίκτυο 3G (ή ανώτερο)
• Τουλάχιστον 5GB ανά μήνα σε όγκο δεδομένων
• Δυνατότητα ενημέρωσης ωφελουμένων για χρήση όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων
• Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband (όπου απαιτείται)
• Μη δυνατότητα συνδυασμού του πακέτου Mobile Broadband με πακέτο κινητής τηλεφωνίας.

2. Πακέτο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet

• Ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl δίκτυο.
• Ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.

3. Πακέτο δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο

• Ευρυζωνικό δορυφορικό δίκτυο
• Ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps
• Δωρεάν παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στο διαδίκτυο

Β. Βασικός εξοπλισμός πρόσβασης στο διαδίκτυο

1. Tablet

• Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης 3G & WiFi
• Οθόνη >= 7.9”
• Διπύρηνος Επεξεργαστής
• Εσωτερική μνήμη >=16GB
• Μνήμη RAM >=1024MB
• 2ετής εγγύηση
• Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση

2. Laptop/Notebook/Netbook

• Οθόνη >=11.6”
• Διπύρηνος Επεξεργαστής
• Μνήμη RAM >=2048MB
• Σκληρός Δίσκος >=320GB ή 128GB για SSD
• Δυνατότητα υποστήριξης θυρών USB
• Δυνατότητα υποστήριξης WiFi
• Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα
• 2ετής εγγύηση
• Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση

Γ. Υπηρεσίες κατ’ οίκον Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Ενημέρωσης

 • Τουλάχιστον 4 ώρες κατ’ οίκον συμβουλευτική ενημέρωση/υποστήριξη σε χρήση ΤΠΕ
 • Τουλάχιστον 2 επισκέψεις κατ’ οίκον από τον Σύμβουλο Υποστήριξης/ Ενημέρωσης
 • Κάλυψη, σε κάθε προσφερόμενο πακέτο υποστήριξης, τουλάχιστον δύο (2) θεματικών ενοτήτων από τις έξι (6) διαθέσιμες θεματικές ενότητες που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ ειδικά για τη δράση αυτή και οι οποίες είναι οι ακόλουθες (δεξιά):
 • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης συσκευών Tablet – Laptop
 • Χρήση εφαρμογών Κοινωνικών δικτύων
 • Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληρωμών
 • Ηλεκτρονικές Αγορές με το tablet
 • Χρήση εφαρμογών Multimedia (Φωτογραφίες και βίντεο)
 • Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου – ασφάλεια (συνολικά)

Προαιρετικά, ο Πάροχος/Προμηθευτής μπορεί, εάν το επιθυμεί, να παρέχει και πρόσθετες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο της εκάστοτε προσφοράς Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Ενημέρωσης. Στις πρόσθετες αυτές θεματικές ενότητες, ο Πάροχος/Προμηθευτής θα περιγράφει το/τα νέο/νέα αντικείμενο/α υποστήριξης που θα παρέχει.

Τουλάχιστον ένα (1) από τα πέντε (5) προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο (2) θεματικές ενότητες που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ:

 • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης συσκευών Tablet – Laptop
 • Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληρωμών