Αυτοκόλλητο Αναγνωρισιμότητας Συγχρηματοδότησης

Την εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του αυτοκόλλητου αναγνωρισιμότητας της συγχρηματοδότησης μπορείτε να τη βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:
.eps μορφή
.jpeg μορφή διαστάσεων 377×131
.jpeg μορφή διαστάσεων 567×198
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο θα πρέπει να επικολλάται από τον Πάροχο/Προμηθευτή στον εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4.1 της πρόσκλησης

Υλικό Δημοσιότητας

Τα λογότυπα της δράσης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, καθώς και τον οδηγό δημοσιότητας, μπορείτε να τα βρείτε εδώ