Την ανακοίνωση που αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης, μπορείτε να τη βρείτε εδώ