Την ανακοίνωση που αφορά στα δικαιολογητικά μη ολοκλήρωσης παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης καθώς και την προθεσμία αποστολής των σχετικών τιμολογίων, μπορείτε να τη βρείτε εδώ

Σχετικές αποφάσεις Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ:

1. Απόφαση 1ης τροποποίησης

2. Απόφαση 2ης τροποποίησης